Om oss

Seth Teknisk Design ANS er et ambisiøst arkitektfirma basert i Oslo. Firmaet ble opprettet i 2013 av arkitektene Veerender Kumar Seth og Ratan Cyril Seth som far-sønn partnerskap. Vi innehar mer enn 25 års erfaring og kompetanse innenfor alle faser av planleggings- og byggeoppgaver og påtar oss oppdrag fra det private i tillegg til offentlige aktører.

Vår samlede kompetanse dekker et bredt spekter av arkitekturfaglig problemstillinger. Vi arbeider med små og mellomstore oppdrag til komplekse boligprosjekter med blant annet prosjektering av nybygg, rehabilitering og ombygging av eksisterende boliger og bygninger, samt oppfølging. Kontorets portefølje omfatter prosjektering av eneboliger, fritidsboliger, tomannsboliger, rekkehus, leilighetsbygg, tilbygg/påbygg, barnehager, mulighetsstudier og utredninger.


Seth Teknisk Design ANS har alltid en individuell tilnærming til hvert oppdrag og det fokuseres sterkt på arkitektonisk kvalitet, design, funksjonalitet, holdbarhet og en forutsigbar økonomi, der fornøyde klienter og kunder etterstrebes. Vi prøver alltid å søke etter stedstilpassede løsninger som ivaretar prosjektets potensiale og samtidig gir realiserbare muligheter.

Prosjektering av boliger utgjør hoveddelen av våre oppdrag men vi har også bred erfaring med prosjektering av ulike typer kontor- og næringsbebyggelse. Vårt brede tverrfaglige nettverk av konsulenter og entreprenører utfyller vår egen kompetanse og gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre alle typer prosjekteringsoppdrag.

Vi setter høye krav til teknisk kompetanse, samarbeidsevne og gjennomføringskraft og har en grunnleggende innstilling om at fleksibilitet, god kommunikasjon og åpenhet er helt avgjørende suksesskriterier for prosjekteringsprosesser.